Hodnotenie vzdelávania – koučing – 19.10. 2022 – 24.11. 2022, online (1)