Hodnotenie vzdelávania – koučing – 13.6.2023. – 27.6.2023 NB (1)