Hodnotenie vzdelávania – koučing – 13.6.2023. – 23.8.2023 NB (1)