Hodnotenie vzdelávania – koučing – 08.06. 2023 – 29.06. 2023, Podvysoká (1)