Hodnotenie vzdelávania – dotazník komb. Inklúziu podporujúca komunikácia