Vzdelávanie pre firmy a organizácie:

vzdelávanie prispôsobíme vašim požiadavkám a potrebám

  • cenník pre firmy a organizácie je orientačný, upravuje sa na základe vzájomnej dohody (počet účastníkov, dĺžka trvania, obsahová náročnosť a pod.)

Cena školení na skupinu:

1-2 osoby                               349 €

3-5 osôb                                 445 €

6-10 osôb                               798 €

viac ako 10 osôb                   dohodou

 

Cena jednodňového kurzu sa spravidla pohybuje v rozpätí 79 – 175 €  na jednu osobu

 

Vzdelávanie pre učiteľov, pedagogických a odborných zamestnancov:

vzdelávanie prispôsobíme vašim požiadavkám a potrebám

  • cenník pre školy a školské zariadenia je orientačný, upravuje sa na základe vzájomnej dohody (počet účastníkov, dĺžka trvania, obsahová náročnosť a pod.)

 

Cena jedného kurzu (3 hodiny) sa spravidla pohybuje v rozpätí 150 - 199 €

 

Vzdelávanie pre verejnosť:

Komunikácia a asertivita v pracovnom aj osobnom živote                            98 €

Komunikačné a prezentačné zručnosti - naučte sa vystupovať                    98 €

Verbálna a neverbálna komunikácia - ako ju používať a dešifrovať             98 €

Time management - zosúlaďte svoj pracovný a osobný život                       98 €

Zvládanie záťažových situácií a stresu - ako na to?                                         98 €

Škola komunikácie a zvládania stresu                                                               98 €

 

 

Cenník služieb platný od 1.1.2018