Aktuálne prebieha prihlasovanie na akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov  pre školský rok 2018/2019.  Bližšie infomácie si pozrite tu.