Akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.


Nové termíny od 1.1. 2019

 


Prihlasovanie na akreditované vzdelávanie v roku 2019 stále prebieha.


Vzdelávanie je možné realizovať aj priamo na Vašom pracovisku, pre skupinu minimálne 8-10 účastníkov.

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.

 

Mentoring a koučing v školskom prostredí

15 kreditov

Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania

25 kreditov

(podmienka na prihlásenie 1. atestácia)