Akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Mentoring a koučing v školskom prostredí

15 kreditov

Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania

25 kreditov

(podmienka na prihlásenie 1. atestácia)