9. Vzdelávame dospelých alebo špecifiká vzdelávania začínajúcich kolegov