9. Vnímanie komunikačného partnera v nenásilnej komunikácii