7. Vyjadrenie potrieb v nenásilnej komunikácii a ich vzťah k pocitom