7. Úloha vedenia školy a školského zariadenia v podpore mentoringu_opravené