7. Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí-vyhodnocovanie (1)