6. Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí-realizácia (1)