5. Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí-príprava (1)