5. Pozorovanie a jeho úskalia v nenásilnej komunikácii