5. Empatia, spektrum jej využitia v nenásilnej komunikácii