4. PedagogickĂ˝ a odbornĂ˝ zamestnanec ako mentor-predpoklady (1)