3. Možnosti a výhody využívania mentoringu v školskom zariadení