2b. Využívanie prvkov koučingu v rôznych rovinách – 2. časť