2a. Využívanie prvkov koučingu v rôznych rovinách – 1. časť