2. Podpora inklúzie prostredníctvom nenásilnej komunikácie