1. Vstup do problematiky in kluzívneho vzdelávania