1. Požiadavky doby vo vzťahu ku komunikácii v školskom prostredí