1. Legislatívne východiská adaptačného vzdelávania